Uygun maliyetli SCR ve SNCR Nox Kontrolü

Amonyak veya Üre Enjeksiyonu için Geniş Çözüm Seçenekleri

Genel bakış

Dünya üzerindeki çöp, çimento, cam, güç ve demir çelik tesisleri artı OEM’ler, NOx kontrolü için bize inanıyor ve güveniyorlar. Katalizörün hassas enjekte edilmesi damlacık büyüklüğünde, dağılımında, hızında, püskürtme açısında ve püskürtme doğrultusunda uzmanlık ve gelişmiş bir üretim hattını gerektirir ki ona da biz sahibiz. Aslında, bu sanayi dalının en geniş nozul çeşitliliğine ve enjektör tasarımı ve imalatı artı yalnız NOx kontrolü için gerçekleştirilmiş otomatik sistemlerin imalatı için eşsiz kapasite ve olanaklara ve hâlâ tasarım safhasında iken bile performans onaylaması yapabilmek için proses modelleme yeteneklerine sahibiz.

Tipik Ürün Çözümleri

  • İki-sıvı ve hidrolik püskürtme nozulları: geniş çapta kullanılan gaz parçalamalı nozullar 1/4J Serisi nozullar, standart topaklama yapmayan FloMax® nozullar ve FMX FloMax® nozullar. FullJet® içi dolu koni ve WhirlJet® içi boş koni nozullar, hidrolik nozullar gerektiğinde tipik olarak kullanılan nozullardır. Tüm nozullarımız çok çeşitli kapasitelerde, malzemelerde ve bağlantılarda mevcuttur.
  • Püskürtme enjektörleri: Soğutma için bir hava çıkışı bulunan yalıtılmış ya da hava giydirilmiş tasarımlar sıklıkla NOx kontrolü için kullanılır. Müşteriler enjektör uzunluğunu, malzemesini, kaplamasını, flanş türünü, tekli ya da çoklu nozul düzenini ve diğer özellikleri tipik olarak belirtirler. Biz hemen bütün kod ve tasarım isteklerini karşılayabiliriz
  • AutoJet® NOx Kontrol Sistemi: Bu sistem bütün komponentleri kontrol eder – nozullar, pompalar, sensörler ve diğer hidrolik/pnömatik teçhizat – ve çalışma şartlarının değiştiği durumlarda otomatik ayarlamalar yapar. Otomatik bir temizleme devresi üreenjeksiyonu sistemlerine dahil edilebilir
  • CFD Modellemesi - Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics (CFD) Modellemesi nozul seçiminin ve gaz akışı içine enjektör yerleştirilmesi onayının, CFD kullanılarak yapılması tipik olarak önerilmektedir. Model, nozul performansı üzerindeki etkilerini saptamak ve duvar ıslanması gibi olası problemleri belirlemek için, kule/kanal/boyler yapısı, gaz kompozisyonu, ısı, hız ve akışı hesaba katar. Bu veriler sonra, NOx’taki ve amonyaktaki veya üredeki beklenen düşüşü saptamak için, kimyasal karışma yeteneği ile birlikte kullanılır

İlgili Teknoloji ve Ürünler